Posted on

ออร์แกนิค คืออะไร

มีหลายๆคนที่ยังสับสนกับคำที่ใช้แบ่งประเภทผักในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ผักออร์แกนิค ผักไฮโดรโปนิกส์ หรือ ผักอควาโพนิกส์ ว่าแตกต่างกันอย่างไร จากประสบการณ์ที่เจอ ยังคงมีการเข้าใจว่าผักไฮโดรโปนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของผักออร์แกนิคอยู่มากในปัจจุบันทั้งที่วิธีปลูกแตกต่างกันอย่างมาก ส่วนการปลูกแบบอะควาโพนิกส์นั้น ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคน อันที่จริงแล้วทั้งไฮโดรโปรนิกส์ และอควาโปนิกส์ เป็นรูปแบบการปลูกพืชที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะได้อธิบายความแตกต่างของแต่ละประเภทต่อไป

Continue reading ออร์แกนิค คืออะไร