About Vii by Mushroomvilla

Organic Vegetable Farm in Krabi


คัดสรรผักดีๆ มาปลูกด้วยความใส่ใจและปลอดภัย


WELCOME TO OUR Vii ORGANIC FARM

จากฟาร์มเห็ดครบวงจร สู่ฟาร์มผักออร์แกนิค ที่เริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะผลิตแต่สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยของผู้ร่วมก่อตั้งฟาร์มสองคน ซึ่งเป็นที่มาของอักษร ii ในคำว่า Vii ตามแนวคิด Vii chosen ซึ่งสื่อถึงผักออร์แกนิคที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีจากเราสองคน

 

กว่าจะมาเป็น Vii

 • 2010 เริ่มต้นทำฟาร์มเห็ดแครงครบวงจร

  ก่อตั้งฟาร์มเห็ดแครงขึ้นจากความตั้งใจที่อยากกลับมาทำเกษตรที่บ้านเกิด จ.กระบี่ ลองผิดลองถูกหลายๆครั้ง ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเพาะเห็ดมาก่อน โดยในช่วงแรกเน้นขายในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นหลัก เพราะยังผลิตได้ในปริมาณน้อย
 • 2013 เริ่มผลิตในแบรนด์ Mushroom Villa

  เมื่อเริ่มมีคนสนใจในเห็ดแครงมากขึ้นประกอบกับกำลังการผลิตที่มีมากขึ้น จึงได้เริ่มมีการขยายตลาดออกไปภายใต้ชื่อ Mushroom villa ร่วมกับการขอมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือ GAP เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์
 • 2015 สร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์หมักจากเศษวัสดุ

  จากปัญหาที่พบจากการเพาะเห็ด ปัญหาหลักหนึ่งคือการที่มีเศษวัสดุที่เกิดจากจากการเพาะเป็นจำนวนมาก และเป็นเรื่องยุ่งยากในการกำจัด ไม่ว่าจะเป็นเศษขี้เลื่อยจากก้อนเห็ดที่หมดอายุ กองขี้เถ้าจากการเผาฟืน ดอกเห็ดที่ถูกคัดออก จึงมีการก่อตั้งโรงหมักปุ๋ยจากเศษวัสดุขึ้นมาเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยนำไปผสมกับวัสดุอื่นๆที่ผ่านคัดสรรมา เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง นำไปใช้ในสวนของตนเองและแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ
 • 2017 เริ่มปลูกผักอินทรีย์ออร์แกนิค Vii

  จากการทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง จนมั่นใจได้ถึงคุณภาพ อีกทั้งยังมีการผสมน้ำหมักจุลินทรีย์เก็บไว้ตามที่ได้ศึกษามา จึงตัดสินใจนำข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักจุลินทรีย์ ที่ไม่มีสารเคมีใดๆปลอมปน มาเป็นวัสดุปลูกอย่างดีของผักอินทรีย์ออร์แกนิค โดยการเข้าปรับปรุงที่รกร้างใกล้เคียงฟาร์มเห็ดที่ปลอดการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นระยะเวลานานหลายปี เพื่อพัฒนากลายเป็นแปลงผักออร์แกนิคภายใต้ชื่อ Vii by Mushroom villa
 • 2018 สร้างโรงคัดบรรจุผักมาตรฐาน Primary GMP

  เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดของผักจากฟาร์มของเรา โรงคัดบรรจุผักตามมาตรฐาน Primary GMP ของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้รองรับผักและเห็ดจากฟาร์มของเรา นำมาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและบรรจุก่อนนำส่งไปยังผู้บริโภคต่อไป ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของฟาร์มได้ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีทั้งความสด สะอาดและปลอดภัย

การเกษตรที่ดีไม่ใช่แค่การปลูกแล้วได้ผลผลิตปริมาณเยอะเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใส่ใจถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคให้เหมือนกับผลิตให้คนในครอบครัวตนเองรับประทาน


Vii by Mushroom villa