ผมอยากให้ผักออร์แกนิคไม่ใช่เรื่องไกลตัวของทุกคนอีกต่อไป...

อติพล สุเฌอ

ฟาร์มผักออร์แกนิค จ.กระบี่

Organic Vegetable Farm in Krabi


WELCOME TO OUR ORGANIC FARM

เริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะผลิตแต่สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยไร้สาร จากฟาร์มเห็ดสู่ฟาร์มผักออร์แกนิคเพื่อทุกคนเริ่มต้นจากวัสดุอินทรีย์ที่ใช้แล้วจากฟาร์มเพาะเห็ด นำมาเป็นวัสดุตั้งต้นของปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง รองรับมาตรฐานออร์แกนิคของ Vii farm


ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เพียบพร้อมไปด้วยธาตุอาหารนานาชนิดเพราะพืชไม่ได้ต้องการเพียงแค่ธาตุอาหารหลักแต่เพียงอย่างเดียว ปุ๋ยอินทรีย์จึงสามารถรองรับความต้องการธาตุอาหารหลายๆอย่างของพืชได้เป็นอย่างดี


Read more about organic fertilizer

Our Vii product


SEE ALL ORGANIC PRODUCTS

ความใส่ใจในทุกขั้นตอนก่อนถึงมือคุณ

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

คัดสรรแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผสมปุ๋ยหมักมาเป็นอย่างดี ปราศจากปุ๋ยเคมีและสารเคมีตกค้างจากผลวิเคราะห์ด้วยแล็บมาตรฐาน

เพาะปลูกด้วยดินตามมาตรฐานอินทรีย์

ใช้น้ำจุลินทรีย์เข้าช่วยบำรุงและป้องกันศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสารเคมีใดๆตกค้างในผัก

มาตรฐานโรงคัดบรรจุที่ได้รับรองจากสาธารณสุข

ห้องบรรจุและห้องเย็นเก็บรักษาที่ถูกสุขอนามัย ได้มาตรฐาน จึงมั่นใจได้ว่าผักที่ถูกส่งจากฟาร์มได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี


ตรวจสอบแหล่งที่มาได้เสมอ

ผักในแต่ละรอบการผลิตจะต้องตรวจสอบย้อนหลังได้เมื่อนำเข้าโรงคัดบรรจุ และมีการสุ่มตรวจสารตกค้างอยู่เป็นประจำ


Vii Photo
and video


DISCOVER MORE